طراحی برنامه بازاریابی
بازاریابی
sara gharaee

طراحی برنامه بازاریابی

طراحی برنامه بازاریابی   برنامه بازاریابی یا به عبارتی Marketing Plan نوعی برنامه است که برای هر کسب و کاری که نیاز به تبلیغ دارد لازم است. این برنامه نوشته می‌شود تا شما را در زمانی معین به اهداف بازاریابیتان برساند. این اهداف می‌تواند در بلند مدت و یا کوتاه مدت تحقق یابد. اما مسئله‌ای که بسیار مهم‌تر از زمان

ادامه مطلب

آلبرت اینشتین

“بدنبال موفقیت نگردید، سعی کنید ارزش آفرینی کنید…”